Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Bruselská Charta

Na závěr konference Velo-city 2009 byla podepsána Bruselská charta pro Evropu, a to zástupci několika evropských měst (Brusel, Miláno, Mnichov, Sevilla, Tartu, Reggio Emilia Houten, Edinburgh, Kodaň, Aalborg, Helmond, Breda,Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Toulouse, Bordeaux, Timisoara, Gdaňsk, Izmit, …), amerického Portlandu a dalších. Nyní je charta rozšířena do dalších evropských měst, aby i ona mohla potvrdit svůj závazek.

Města, která chartu podepsala, se zavazují, že do r.2020 dosáhnou nejméně 15% podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce a sníží smrtelné dopravní nehody cyklistů o 50%. Aby těchto výsledků bylo dosaženo, vyzvala podpisující města Evropskou komisi k založení Evropského úřadu pro cyklistickou dopravu v rámci její správy. Mattia Pellegrini z kabinetu viceprezidenta a komisař pro dopravu Antonio Tajani oznámili, že úřad bude realizován jako jedno z opatření chystaného Akčního plánu městské mobility. Evropská cyklistická federace (ECF) intervenovala u Evropské komise za založení tohoto úřadu již léta.

Signatáři charty také žádají, aby byla v Evropském parlamentu založena vnitřní parlamentní skupina “Cyklistická doprava“, kterou silně podporuje belgický člen Evropského parlamentu Said El Khadraoui. Evropská unie by měla zajistit i dostatečné finanční prostředky, kterými podpoří rozšíření cyklistické dopravy v daných městech. Podle Michaela Cramera, německého člena EP, jde v současnosti na cyklistickou dopravu jen 0,9% celkového EU rozpočtu na dopravu. Dodal, že toto procento by se mělo podstatně zvýšit.

Znění Bruselské charty

Jaké jsou přínosy cyklistické dopravy?

Příjemný život ve městech, dobře fungující městská doprava, méně problémů s dopravními zácpami, méně hluku, čistý vzduch, boj s klimatickými změnami, úspora fosilních paliv a trvale udržitelný cestovní ruch.

U příležitosti konference Velo-city 2009 v Bruselu

Cyklopolitika: Svět: Bruselská charta - logo Velo-city 2009Se níže podepsaná města zavazují:

  1. Do r. 2020 dosáhnout nejméně 15% podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce a procenta nadále zvyšovat, je-li této hranice již dosaženo.
  2. Do r. 2020 snížit o 50% riziko smrtelných dopravních nehod cyklistů.
  3. Pracovat na parkování pro cyklisty a 'politice bránící krádežím jízdních kol.
  4. Účastnit se a vytvářet projekty, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy a do práce.
  5. Přispívat k rozvoji cestovního ruchu prostřednictvím investic a opatření, která vedou ke zdokonalení a rozšíření cykloturistiky.
  6. Pro dosažení určených cílů úzce spolupracovat s cyklistickými organizacemi, s organizacemi maloobchodních prodejců jízdních kol, organizacemi v cyklistickém průmyslu a dalšími partnery jako jsou policie, konzultační a odborná centra, architekti a stavební firmy, a vyzývat další evropská města, aby následovala náš příklad.

Toto město, společně s dalšími městy podepsanými pod touto chartou, vyzývá Evropskou komisi a Evropský parlament, aby:

  1. Stanovily cíl – do r.2020 dosáhnout v Evropě nejméně 15% podílu cyklistické dopravy na dělbě přepravní práce.
  2. Ustanovily pozici Evropského cyklokoordinátora v rámci správy Evropské komise.
  3. Vytvořily v Evropském parlamentu vnitřní parlamentní skupinu „Cyklistická doprava“.
  4. Zajistily, aby Evropské programy měly k dispozici dostatečný rozpočet na finanční podporu měst a NNO podporujících cyklistickou dopravu v Evropě.

Signatáři této charty také vyzývají autority na všech úrovních a po celém světě, aby silně podporovaly cyklistickou dopravu a začlenily ji do všech oblastí politiky (zdraví, územní plánování, městská správa/vedení města, ekonomika, mobilita a doprava, volný čas, sport, turistika).

Seznam měst, které podepsaly již Bruselskou chartu

Cyklopolitika: Svět: Bruselská charta - mapa

Stát Město
Bulgaria Varna
Denmark Aalborg, Copenhagen
Estonia Tartu
Finland Helsinki
France Bègles, Bordeaux, Communauté urbaine de Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, Communauté urbaine de Toulouse
Germany Munich, Göttingen
Great Britain Edinburgh
Greece Thessaloniki, Messolonghi, Athens
Hungary Budapest, Bekes, Nagykallo, Szarvas
Italy Bari, Bologna, Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno), Caserta, Crema, Ferrara, Lodi, Milano, Parma, Pesaro, Pisa, Reggio Emilia, Torino
Luxembourg Luxembourg city
Netherlands Brabantstad (Helmond, Breda,'s-Hertogenbosch, Tilburg and Eindhoven), Houten
Poland Gdansk, Krakow
Romania Timisoara
Spain Madrid, Seville, Valencia,Vitoria-Gasteiz
Ukraine L'viv
Turkey Izmit

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 22.10.2012

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook