Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Evropská cyklistická federace

Logo ECF

Programové prohlášení ECF:

Evropská cyklistická federace byla založena v r.1983 a zastřešuje 60 cyklistických a s cyklistikou souvisejících asociací v Evropě i mimo ni. V zájmu našich členů jsme zavázáni zajistit, aby využití jízdního kola dosáhlo plného potenciálu a přispělo tak k trvale udržitelné mobilitě a společenskému blahu. Aby byly tyto cíle splněny, ECF usiluje o změnu postojů, politiky i změny ve financování na evropské úrovni. ECF podněcuje a organizuje výměnu informací a expertiz v oblasti cyklistické dopravní politiky a strategií, stejně jako práci cyklistických sdružení.

Stanovy ECF:

 • Podpora a propagace cyklistické dopravy v Evropě i mimo ni
 • Cyklopolitika na evropské úrovni
 • Cykloturistika jako trvale udržitelný ekonomický faktor
 • Mobilita přátelská pro životní prostředí
 • Cyklistická doprava jako zdravotní faktor
 • Cyklistická doprava jako součást intermobility
 • Bezpečnost pro zranitelné účastníky dopravy

Vznik, členové:

Evropskou cyklistickou federaci založilo 12 cyklistických asociací v r.1983. V současnosti má 60 členských organizací v 37 státech. Členové jsou aktivní:

 • na místní, regionální i národní úrovni,
 • podporují cyklistickou dopravu na evropské i mezinárodní úrovni; spoluvytvářejí příznivé podmínky v těch oblastech politiky, které se týkají dopravy, životního prostředí a cestovního ruchu,
 • předkládají názory cyklistické veřejnosti,
 • propojují hustou síť cyklistických skupin s politiky, průmyslem, médii, projektanty, železničními společnostmi a turistickým průmyslem,
 • zpracovávají odborné materiály k problematice cyklistické dopravy v oblastech jako je územní plánování, cyklistické služby a turistika, i právní záležitosti.

Služby a aktivity ECF:

 • poskytuje informace, návrhy, zprávy organizacím, úřadům, mezinárodním institucím, průmyslovým a dopravním společnostem i odvětví cestovního ruchu, a to z vlastní iniciativy i na objednávku; informace rozšiřuje mezi členy i do médií,
 • zpracovává odborné materiály v oblastech plánování, cyklistických služeb a intermodality,
 • interpeluje za zájmy cyklistů u mezinárodních i evropských institucí. ECF udržuje kontakt s Evropskou konferencí ministrů dopravy (European Conference of Ministers of Transport), s Evropskou ekonomickou komisí Spojených národů ( United Nations Economic Commission for Europe), s parlamentem EU, s komisí EU,
 • pracuje na klíčových otázkách, např.jízdní kola a vlaky, krádeže jízdních kol, právo a cyklistická doprava, technické podmínky, evropská síť cyklostezek,
 • je hlavní koordinátorem světových konferencí Velo-city,
 • koordinuje projekt EuroVelo

Adresa:
Rue Franklin 28, 1000 Brusel, Belgie, Tel.: +32 2 880 92 74. Fax: +32 2 880 92 75; www.ecf.com

Ke stažení

ECF Newslettery (české překlady vybraných čísel)

 
Aktualizace stránky: 10.4.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook