Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Konference Velo-city

Velo-city Global 2013 - Vídeň

Velo-city 2013 logoNejvětší celosvětová konference o městské cyklistice za našimi humny…

Téma letošní konference, do které Vídeň zapojí tisíce spoluobčanů je „Tóny cyklistiky aneb městská cyklokultura na Dunaji

Přihlašte i Vy příklad z vašeho města či regionu a zůčastněte se aktivně této světoznámé konference. Pomožte zpropagovat příklady dobré praxe z vašeho města, regionu a země. Velo-city konferencí se každoročně účastní na 1.000 delegátů z celého světa z řad politiků, cyklokoordinátorů, dopravních inženýrů, odborníků na cykloturistiku a NNO, lobbistů a zástupců cykloprůmyslu.

Přihlášky přednášek posílejte nejpozději do 22.10.2012!

Témata konference Velo-city:

  • cyklokultura
  • cykloměsta
  • výhody cyklistiky

Více na www.velo-city2013.com

Velo-city Global 2012 - Vancouver

V červnu 2012 se uskutečnila další celosvětová cyklistická konference Velo-city Global 2012 ve Vancouveru.

Jedním z výstupů této cyklokonference byla Vancouverská charta – Děti mají právo jezdit na kole  [ 194,70 KB] , která se zaměřuje na budoucnost dětí z celého světa. Jako součást naší kultury i vzdělání, otázky zdraví i udržitelnosti životního prostředí má jízda na kole nesporný pozitivní vliv na naše každodenní životy. Právo dětí jezdit na kole by mělo být univerzální a všudypřítomné. Děti, pro které je dovádění na jízdním kole každodenní součástí života, budou v dospělosti zdravé, šťastné a budou se chovat šetrně k životnímu prostředí.

Velo-city 2011 – Sevilla: www.velo-city2011.com

Dne 23.3.2011 byl v Seville (Španělsko) zahájen panem Guillermo Peñalosa 17. ročník konference Velo-city. Hostitelskému městu Seville byla udělena cena „UN Habitat Best Practice Award“ za úspěšné vybudování bezpeCyklopolitika: Svět: Konference Velo-cityčné a segregované cyklistické infrastruktury. Peňalosa přivítal více než 900 účastníků ze 47 zemí pěti kontinentů. Společně s ním se uvítacího ceremoniálu zúčastnil president ECF Manfred Neun, starosta města Seville Sánchez Monteserín; dále Jesús Huertas García, ministr životního prostředí, zemědělství a námořnictví Španělska; pan José Juan Díaz Trillo, ministr životního prostředí a regionální správy Andalusie a pan Antonio Rodrigo Torrijos, první místostarosta Seville.

Inspirující zahajovací projev měla bývalá premiérka Norska, paní Gro Harlem Brundtlandová, jejíž uvítání účastníků na konferenci Velo-city 2011 bylo aktivní výzvou k řešení zdánlivě nepřekonatelných výzev. V roce 1987, Brundtlandová autorizovala jednu z nejvýznamnějších a nejproslulejších zpráv U.N., kdy publikovala titul “Naše společná budoucnost”.

Cyklopolitika: Svět: Konference Velo-city 2011Zpráva Brundtlandové má skutečně velký význam a ačkoliv je dokončena, bývalá premiérka zdůraznila, že bude ještě k dosažení vytyčených cílů potřeba rozsáhlý celkový proces – proces řešení soukromého a veřejného sektoru. Paní Brundtlandová upozornila, že vývoj je stále ještě nevyhovující, klimatické hrozby reálné a urgentní a naše společná způsobilost a odpovědnost je nedostatečná pro zajištění změn, které jsou pro nás všechny nezbytné.

Brundtlandová zdůraznila, že slogan Ria ”Think Globally and Act Locally (Mysli globálně a jednej lokálně” ačkoliv je inspirující a věcný, by možná měl být změněn na aktuálnější slogan “Act Globally and Think Locally (Jednej globálně a mysli lokálně)”. Seville je výborným příkladem této praxe – během pouhých tří let se město “znovu našlo” a vytvořilo prostředí, které skutečně zlepšuje kvalitu života všech jeho obyvatel.

Brundtlandová citovala : “Ke všemu, čím můžeme přispět k udržitelným městům a komunitám, je nutno přistupovat globálně. V našem globalizovaném světě reálné hrozby, kterým čelíme, spolu vzájemně souvisejí. Proto musíme dnes reagovat na globální změny ovlivňující naše zdraví stejně rychle, jako bojovat proti terorismu. Rychle musíme reagovat také na chudobu ve světě, hrozby týkající se životního prostředí a nukleární proliferace. Kolo, zdokonalení cyklistické infrastruktury a podpora cyklistiky jako takové může být skutečně začátkem pro socio-ekonomické změny ovlivňující takové otázky, jako je naše závislost na energii, klimatické změny, obezita, bezpečnost na cestách atd.

„Teď je nejvyšší čas“, přidal se také ECF president, Manfred Neun, „kdy čelíme globálním problémům více než kdy jindy. Po tom, co jsme slyšeli naléhavé argumenty paní Gro Brundtlandové, jsem si jist, že souhlasíte, když bych nyní pozval všechny přítomné na konferenci Velo-city 2011 k využití této příležitosti, za pomocí našich zkušeností - ‘kolo a cyklistika’ – kdy můžeme být určitě nápomocni při řešení některých nejpalčivějších problémů světa“. Manfred Neun, president Evropské cyklistické federace vysvětlil, že je čas postupovat globálně. Zvýšený celosvětový požadavek na expertízu v cyklistice a prosazování cyklistiky vyžaduje, abychom vzali na svá bedra zodpovědnost a intenzitu prosazování cyklistiky globálně.

“V dnešní době,” pokračoval president, „´Ekonomika cyklistiky´ je neznámý pojem v politické oblasti, jakožto v cyklistickém průmyslu samotném. Když zvážíme malý business, ´Ekonomika cyklistiky´ kvůli pár mylným představám nikdy pořádně neměla žádný základ. Je zcela chybné si myslet, že je permanentní nedostatek tržní kapacity, že cyklistika je levná – neprodukuje peníze, neexistuje politická klasifikace a že je nízká úroveň cyklistiky.

Právě naopak, pět aspektů ´Ekonomiky cyklistiky´, dle Neuna, se týká pěti výzev, kterým musíme v současné době čelit. Tyto aspekty mohou být vyjádřeny v tomto pořadí - naše závislost na fosilním palivu, dopravní výkonnost, klimatické změny, zdravotní stav a zvýšený nárůst měst a kvalita života ve městě.

Ve svém příspěvku v rámci ´Ekonomiky cyklistiky´ Pan Neun prezentoval na konferenci Velo-city 2011 devět základních bodů předkládající řešení a šance pro investice. Dále tyto body nabízejí nápady a řešení týkající se efektivního využití energie, cyklistického turismu a elektrických kol. Města, která vytvářejí „cyklisticky přátelské prostředí“ nabízejí svým občanům nejenom lepší a zdravější kvalitu života, ale také aktivně snižují náklady veřejné dopravy jako výsledek místního a regionálního obchodního rozkvětu.

Pan Neun věří, že ´Ekonomika cyklistiky´ nabízí enormní potenciál. Je to investice, která je vyžadovaná celou společností. Nyní je někdy dokonce více než ´Ekonomika cyklistiky´ potřeba zavést udržitelnou globální politiku. Seville je prvotním příkladem toho, jak investice v cyklistické infrastruktuře a podpora cyklistiky upevňuje zdraví obyvatel, vykazuje ekonomický a environmentální zisk napříč hranicemi. Na závěr pan Neun řekl : „Zasaďte se o to, aby se na konferenci Velo-city 2011 pamatovalo jako na konferenci, kde jsme aktivovali „tlačítko“ pozitivní změny navržením tohoto efektivního systému pro ´Ekonomiku cyklistiky´.

Uznejme, že nyní je čas jednat – činy jsou více než slova! Tato výzva je začleněná do Charty konference Velo-city 2011 v Seville, do závěrečného dokumentu objasňujícího záměry a ujednání dosažené v Seville, které budou v květnu tohoto roku prezentovány účastníkům Mezinárodního dopravního Fóra v Lipsku. Charta Seville byla prezentována právě dnes 25.3.2011 během plenárního zasedání.

Poznámka - V Seville byla prostřednictvím Řídícího plánu cyklistické dopravy (2007 – 2010) vytvořena souvislá síť cyklostezek, díky čemuž se počet cyklistů v tomto městě zdesetinásobil (ze 6 000 na 60 000), to znamená, že 6,6% všech cest vykonaných s pomocí vozidla připadá na jízdní kolo. Bylo zde vybudováno i 120km oddělených cyklostezek a úspěšně proběhla realizace veřejného cyklistického systému, který posiluje pozici cyklistické dopravy jako zdravé a trvale udržitelné dopravy jak pro jednotlivce, tak pro společnost obecně.

Velo-city 2010 – Kodaň: www.velo-city2010.com

Rozvoj podpory cyklistické dopravy dospěl do stádia, kdy vzniká akce jako Velo-city Global, která bude nadále probíhat každých 5 let (na rozdíl od lokálních Velo-city, které budou nadále každoroční). Hlavní koordinátorem světových konferencí Velo-city je ECF.

Cyklopolitika: Mezinárodní spolupráce - logo Velo-city 2010

Velo-city Global je celosvětová konference, na kterou se do Kodaně sjeli odborníci a profesionálové z odvětví cyklistiky z celého světa. Evropská cyklistická federace zvolila za místo konání konference Kodaň kvůli její dlouholeté cyklistické tradici a také proto, aby účastníci mohli na vlastní oči spatřit, že při soustavném nasazení může jízda na kole dosáhnout skutečně velkého podílu na trhu. Kodaň ukazuje, že počet cyklistů může stoupat i při hospodářském růstu a vysoké kvalitě života. Konference, která se uskutečnila ve dnech 22. až 25. června 2010, poukázala na to, že kolo může přispět ke zlepšení kvality života po celém světě a při řešení globálních problémů, jakými jsou dopravní zácpy, obezita a změny klimatu. „Velká konference“ byla především „o cyklistické kultuře“. Hlavní město Dánska se pyšní největším podílem jízd cyklistů (37% celoročně - v celém městě) a tak jsou místní právem hrdí nositelé nálepky „City of Cyclist“ tedy „Město cyklistů“. V roce 2015 již chtějí dosáhnout čísla 50%. Mnozí škarohlídi mohou pochybovat, ale po tom, co člověk v kodaňských ulicích zažije, této ambici s pootevřenými ústy uvěří. Více:

Celou zprávu si můžete stáhnout zde  [ 4,14 MB] .

Velo-city 2009 – Brusel : www.velo-city2009.com

Konference Velo-city jsou pro města vždy zdrojem inspirace k zahájení nových vývojových trendů v plánování a podpoře cyklistické dopravy. Konference 2009 dala jasný signál, že jízdní kolo je uznávaným dopravním prostředkem, který bude integrován do územního plánování jednotlivých měst. Ministr dopravy pro region Brusel, Pascal Smeta, který konferenci zaštítil, k tomu řekl: „Organizování konference Velo-city je pro hostitelské město ideálním spouštěcím mechanismem. V případě Bruselu bylo přesně tohoto stimulu zapotřebí – realizování plánů cyklistické dopravy se nyní v tomto městě jeví velmi nadějně. Velo-city se stala hybným momentem rozhodnutí a plánů, které čekaly na dořešení. Lidé pracující na těchto projektech mají velkou motivaci uspět a proměnit Brusel v město přátelské vůči cyklistům.“. Na konferenci Velo-city 2009 byla podepsána Bruselská charta pro Evropu.

Silný důraz byl během konference kladen na roli Evropy při zajištění snazšího využití jízdního kola ve městech. Závěrečná schůze Velo-city 2009 byla proto věnována roli Evropské komise.

Viceprezident EU Siim Kallas představil, jak evropské instituce podporují jízdu na kole do zaměstnání, a evropský komisař pro dopravu Antonio Tajani zahájil v úterý 12. května 2009 konferenci vyjádřením, že jízdní kolo musí mít klíčovou roli v akčním plánu Green Urban Transport Paper. Na půdě Evropského parlamentu se vedla diskuze o potřebě ustanovení vnitřní parlamentní skupiny pro cyklistickou dopravu v rámci Evropského parlamentu, stejně jako jmenování Evropského cyklokoordinátora v rámci Evropské komise.

Na závěrečné schůzi byl představen Evropský cyklolexikon – vícejazyčný slovník pro politiky i obyvatele měst. Brožuru, kterou vydala Evropská ekonomická a sociální komise, obsahuje klíčové termíny cyklistické dopravy ve 23 oficiálních jazycích EU.

Na závěr byla podepsána Bruselská charta, a to zástupci několika evropských měst (Brusel, Miláno, Mnichov, Sevilla, Tartu, Reggio Emilia Houten, Edinburgh, Kodaň, Aalborg, Helmond, Breda,Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven, Toulouse, Bordeaux, Timisoara, Gdaňsk, Izmit, …), amerického Portlandu a dalších. Nyní bude charta rozšířena do dalších evropských měst, aby i ona mohla potvrdit svůj závazek.

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 10.9.2013

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook