Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Spolupráce s dánskou ambasádou

Za účelem propagace Dánska v České republice, nabídl dánský velvyslanec Ole Moesby českým odborníkům zprostředkování informací o dánské cyklistické kultuře. Na Ministerstvu dopravy ČR za tím účelem proběhla v dubnu 2010 cyklokonference, jejíž hlavním tématem byl přenos know-how z Dánska do Česka. Účastníci konference měli možnost se seznámit se zbrusu novým fenoménem: prvním velvyslanectvím cyklistiky, centrem služeb a vědomostí pro každého, kdo shání informace o cyklistice. Cílem bylo představit kolo nejen jako sportovní náčiní, ale jako dopravní prostředek, jako módní doplněk a součást životního stylu všech společenských vrstev. K inspiraci nám slouží informace, které jsou strukturovány následovně:

  1. Jak se Dánsko stalo cyklistickým národem?
  2. Žijte, aneb cyklistická kultura z dánského úhlu pohledu
  3. Myslete, aneb města budoucnosti jsou města přátelská k lidem
  4. Dokument - Pojďme znovu objevit kolo  [ 2,66 MB]
  5. Přeřazujeme na kola  [ 304,88 KB] - článek dánského ministra dopravy Henrika Dam Kristensena
  6. Kodaň a celosvětová konference o cyklistice Velo-city (06/2010)

Jak se Dánsko stalo cyklistickým národem?

V 60. letech 20. století v hlavních dánských městech hrozilo, že auta vytlačí jízdní kola. Ale ropná krize, ekologické hnutí a několik kontroverzních silničních projektů zvrátilo tento trend. Toto je však pouze část pravdy, proč Dánové stále tolik jezdí na kole.

Je možné jezdit ve vašem městě na kole? Je to bezpečné? Je to dokonce lákavé? Pokud můžete odpovědět ano na všechny tři otázky, potom má cyklistická kultura ve vašem městě velkou naději na rozvoj. Často jsou ale odpovědi záporné a pak následuje otázka: jak se to mohlo stát?

Odpověď tkví v historickém rozvoji města, protože překvapivě mnoho velkých měst, která jsou dnes přecpaná auty, má za sebou ve skutečnosti minulost cyklistických měst. Nahlédnutí do historie Dánska ukazuje, jak a proč si Kodaň a další dánská města dokázala udržet vzkvétající cyklistickou kulturu. Jízdní kolo bylo vynalezeno ve druhé polovině 19. století. První kola byla vcelku primitivní a při jízdě značně nepohodlná. Nicméně brzy se stala velkým módním hitem — převážně mezi mladými muži z vyšší společnosti. Jízdní kola se nejprve používala ke sportu a k rekreaci, ale koncem 19. století se na trh postupně dostaly praktičtější typy jízdních kol a široká veřejnost, pro kterou byla doprava málo dostupná, je rychle přijala.

Svoboda pro všechny

Cyklopolitika: Mezinárodní spolupráce - DánskoS jízdním kolem najednou obyčejní muži a ženy získali mnohem více volnosti pohybu. Kolo bylo jejich jízdenkou ven z přecpaných nájemních domů ve středu města na čistý vzduch, do rychle se rozrůstajících předměstí. V dánském kontextu bylo jízdní kolo od té doby neoddělitelně spojeno se svobodou. Fotografie městských scenérií z 30. let jasně ukazují, jak se v první polovině 20. století stala dánská města městy jízdních kol. Lidé ze všech společenských vrstev jezdili hromadně na kolech a jízdní kolo se ujalo i v mnoha profesích — dnes se stali pošťáci a domácí pečovatelé jezdící na kolech trvalou součástí života ulice. První rozmach jízdních kol trval půl století přibližně do roku 1960, kdy stoupající životní úroveň pomalu, ale jistě umožňovala stále více rodinám vlastnit automobil. Tento rozvoj byl vítán, protože auta a rodinné domy se staly dynamickými symboly toho, že ekonomická krize 30. let 20. století a peklo 2. světové války pominuly a před lidmi leží světlejší budoucnost.

Desetiletí protivětru

Co je ale světlejší budoucnost? Velké množství aut přineslo nejen blahobyt, ale rovněž znečištění ovzduší, dopravní zácpy a nehody. Otevřít oči nám může pohled na fotografie z Kodaně 60. let 20. století. Z mnoha míst, kterých si nyní cení nejen obyvatelé města, ale i turisté, se staly pěší zóny, ale v 60. letech se vyznačovaly hustou dopravou a parkovišti. Města Nyhavn, Stroget a Langelinie jsou jen jedněmi z nich. Až do 60. let historie Kodaně probíhala souběžně s vývojem v mnoha dalších západních metropolích. V 60. letech bylo stále obtížnější tolerovat tak velké množství dopravních nehod a problém rostoucího znečištění ovzduší. Kodaň již nebyla městem jízdních kol, které většina Dánů znala a milovala, a to rozhněvalo mnoho lidí.

Dánský model

Poté ale nastalo několik událostí, které způsobily, že se Kodaň a několik dalších velkých dánských měst odchýlilo od vyšlapané cesty. Od 70. do 80. let 20. století vyvstalo v dánských městech několik konfliktů mezi zájmy cyklistů a automobilistů. Jedním z příkladů byla vlna všeobecných protestů, které následovaly těsně po návrhu kodaňských úřadů vybudovat dálnici přes jezera, která oddělují starobylý střed města od novějších předměstských čtvrtí. Došlo k bouřlivým protestům, protože tehdy jako nyní jsou jezera jednou z nejkrásnějších volných ploch města. Postupně bylo většině lidí zřejmé, že řešením problémů musí být územní plánování, které dá prostor autům, jízdním kolům, chodcům i veřejné dopravě.

Na této koncepci byl vybudován dánský model se svou rozsáhlou sítí cyklostezek podél silnic, která se dále buduje. V posledních 10ti letech se objevily nové výzvy. V Dánsku, stejně jako v jiných zemích, existuje snaha zlepšit veřejné zdraví a bojovat proti klimatickým změnám. V Kodani a v mnoha dalších dánských městech to vedlo k intenzivnější snaze udržet a posílit cyklistickou kulturu.

Jízdní kolo je doplňková volba

Cyklistika — zvláště v bohaté zemi jako je Dánsko — je pro většinu aktivní doplňkovou volbou, která se může snadno změnit. Proto jedinou cestou vpřed je zajistit, aby jízda na kole byla bezpečná, snadná a lákavá, a to nelze docílit pouze změnou infrastruktury.

V Dánsku existuje silná tradice, kdy lidé ze všech společenských vrstev jezdí na kole. Většina Dánů spojuje jízdní kolo s kladnými hodnotami jako je například svoboda a zdraví, a v posledních letech se cyklistika stala dokonce symbolem osobní energie. Jízdní kolo se opět stalo hypermoderním díky společenskému rozvoji, úspěšným politickým iniciativám a také vědomému marketingu. Tři největší dánská města — Kodaň, Arhus a Odense — uskutečnila velké kampaně na podporu produktových značek, které uvedly cyklisty v kladném světle na reklamních plakátech, na internetu a aktivně je zapojily do nových projektů. Výsledkem je zvyšující se počet cyklistů a čistší, zdravější a oživená města.

Dnes se představa příjemného města liší od představy v 60. letech 20. století. Všichni chceme dát prostor pokroku a rozvoji. Avšak pokrok a rozvoj v moderních metropolích závisí na tom, zda-li se nám podaří učinit je místem, kde lidé chtějí žít.

Dnes je Dánsko laboratoří cyklistiky, v níž se nové trendy a myšlenky snoubí s vědomostmi nabytými léty zkušeností, o něž se dánští odborníci podělili s českými odborníky na cyklokonferenci 2010. Doporučení pro nás zní: Žijte! Myslete! Ostatně tato doporučení jsou i součástí světového Expa 2010 v Šanghaji.

 

Kodaň a celosvětová konference o cyklistice Velo-city (06/2010)

Velo-city 2010 - logo

Velo-city Global je první konference, na kterou se do Kodaně sjeli odborníci a profesionálové z odvětví cyklistiky z celého světa. Evropská cyklistická federace zvolila za místo konání konference Kodaň kvůli její dlouholeté cyklistické tradici a také proto, aby účastníci mohli na vlastní oči spatřit, že při soustavném nasazení může jízda na kole dosáhnout skutečně velkého podílu na trhu.

Kodaň ukazuje, že počet cyklistů může stoupat i při hospodářském růstu a vysoké kvalitě života. Konference, která se uskutečila ve dnech 22. až 25. června 2010, poukázala na to, že kolo může přispět ke zlepšení kvality života po celém světě a při řešení globálních problémů, jakými jsou dopravní zácpy, obezita a změny klimatu.

Další informace naleznete na:

Aktualizace stránky: 11.4.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook