Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing

Ze světa
Přehled zahraniční literatury

Především pro studenty vysokých škol, výzkumné pracovníky, ale i projektanty, úředníky, kteří hledají inspiraci, zkušenosti a know-how pro své aktivity v zahraniční literatuře byl připraven tento přehled. Na sestavení spolupracovali pracovníci CDV, ČVUT FD v Praze v rámci svých dlouholetých výzkumných aktivit.

Souhrn informací ze zahraniční literatury

V rámci projektu SONDA - Stanovení principů a metod rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury, který byl realizován v rámci Národního programu výzkumu 2007 – 20011 Ministerstva dopravy České republiky (č. CG723-071-120), byla vytvořena i rozsáhlá databáze příspěvků a odkazů na zahraniční zkušenosti a literaturu. Široká škála témat z oblasti podpory cyklistické dopravy je rozdělena do deseti bloků:

  1. Politika a strategie
  2. Vedení a zodpovědnost
  3. Legislativa
  4. Cyklistická infrastruktura & územní plánování
  5. Public Relations
  6. Bezpečnost cyklistické dopravy
  7. Výzkum
  8. Management
  9. Financování cyklistické infrastruktury
  10. Cykloturistika

Samotné zahraniční zkušenosti byly čerpány ze zahraničního projektu ASTITUTE. Vložené případové studie mají jednotnou strukturu, tedy kontext, realizovaná opatření, problémy a faktory úspěchu celé akce. Dále se vycházelo ze tří webových stránkek, které shromažďují nejnovější informace o cyklistice z celé Evropy (www.civitas.org, www.eltis.org a www.epomm.org) Takto bylo posouzeno na 300 příspěvků, ke kterým byly vytvořeny české anotace a zařazeny podle jednotlivých témat.

Ke stažení

Přehled zdrojů na webu

Třešničky úvodem

Evropské projekty s (ne) přímou vazbou na cyklistickou dopravu

Odkaz Popis
www.balticseacycling.com Baltic Sea Cycling: Cooperation project on development of new bike
policies in the Baltic countries, funded by INTERREG IIIB Baltic Sea
Region program
www.cordis.lu/transport ADONIS: Analysis and development of new insight into substitution of
short car trips by cycling and walking
www.bypad.org BYPAD
www.civitas-initiative.org CIVITAS
www.tellus-cities.net TELLUS
VIVALDI
www.trendsetter-europe.org TRENDSETTER
EMOTIONS
www.epomm.org EPOMM (European Platform for Mobility Management)
www.eurovelo.org EUROVELO
MOST
btsa.es/nice
www.sustrans.org.uk
NICE (Networks Integration for Cycling in Europe)
TAPESTRY
www.polis-online.com POLIS: Network of European cities and regions for innovative
technologies and policies in local transport
Veloinfo

Národní iniciativy

Odkaz Popis
www.cyklodoprava.sk
Inspirujicí zdroj informací o cyklistické dopravě na Slovensku
btsa.es/nice
www.sustrans.org.uk
SPEEDBIKE
Danish Transport Research Institute
www.provelo.org PROVELO
www.rowery.org.pl
www.miastadlarowerow.pl
CITIES FOR BICYCLE, POLAND
www.move-mobiliteit.nl MOVE (The Seamless Mobility Programme -NL-):

Velká Británie (mezinárodní cyklospolupráce v letech 2000 – 2004), jako podklad pro vznik české cyklostrategie

Odkaz Popis
bicyclesafe.com Britské stránky k bezpečnosti cyklistů
www.sustrans.org.uk SUSTRANS (SUStainable TRANSport) je organizace, která koordinuje budovaní národní cyklistické sítě a program Bezpečných cest do škol (Safe Routes to Schoo). Mají podrobné informace k plánům zaměřeným na cesty dětí do škol (travel plans for schools) atd..
observer.guardian.co.uk Velká Británie
news.bbc.co.uk Velká Británie, Civil engineer Stuart Hodgkiss went to Lincoln, instructed to emulate schemes such as this: "If cyclists manage to avoid the lollipop signs, lamp posts and pedestrians, the parked vehicles would get them in the end."
Cyclists’ Touring Club (CTC). Poskytuje poradenství pro cyklisty z hlediska pojištění, právních a technických otázek. Koordinuje také skupinu pro politiku veřejných záležitostí ( public affairs policy group: C-PAG, která představuje hlas a potřeby cyklistů ve Velké Británii (mj.).
Active Travel Strategy
Cycle Infrastructure Design z 10/2008
Cycling: Transport for London

Kampaně a jiné odkazy

Odkaz Popis
www.globalpa.org.uk/...download
www.globalpa.org.uk/...translation
Torontská charta pohybové aktivity – jde o globální dokument vyzývajícím k činnosti v oblasti podpory pohybové aktivity. Torontská charta byla přijata v rámci 3rd International Congress on Physical Activity and Public Health v Torontu v Kanadě v květnu 2010, na její tvorbě se podílelo několik stovek předních světových odborníků na problematiku pohybové aktivity a zdraví.
www.youtube.com CYCLEHERO - videospot pro kampaň „jezděte na kole“
www.youtube.com Video – pro podporu jízdy na koles pošťákem (Maďarsko)
Být šik na kolo – www nabídka v Británii
www.youtube.com Kampaň před Tour de France 2010 v Rotterdamu
www.youtube.com Cycling in the Netherlands in the 1950s

Výzkum

Odkaz Popis
“BICYCLEPEDIA - Jedná se nástroj pro analýzu přínosů/výdajů na cyklistickou infrastrukturu a doprovodná cyklistická zařízení. Nástroj je volně dostupný na internetu, byl vytvořen pracovní skupinou zaměřenou na výzkum dopravy při minnesotské univerzitě, jako jeden z výstupů k projektu NCHRP 07-14 (USA- federální projekt spolupráce v oblasti výzkumu silniční infrastruktury). Tato pomůcka je k dispozici uživatelům silniční a jiné infrastruktury, kteří si tak mohou spočítat poptávku, náklady a přínosy cyklistického příslušenství. Nástroj byl sestaven na základě rozsáhlého primárního výzkumu a vývoji analytických metod.
web.pdx.edu Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University – rozbor vlivů, jaké má městská forma a propojenost silniční sítě na nemotorovou dopravu
web.pdx.edu Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University – jakým způsobem ovlivňuje zřízení cyklistické infrastruktury podíl denní cyklistické dopravy
web.pdx.edu Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University – Výzkum upřesňuje jak vytipovat komunikace nebo trasy vhodné pro pěší a cyklistickou dopravu a upravit městský I venkovský prostor pro jízdu na kole a chůzi. Výzkumné práce pokračují, nové výsledky tedy budou připojeny v rámci aktualizace později.

Různé

Odkaz Popis
www.ted.com/talks Vzor přednášky na videu na webu (Hans Rosling):
Daňové úlevy pro dojíždějící na kole v USA
bicykluj.me
bicykluj.me/...britski-poslanci-preplatenia-nahrady-za-bicykl
Slovenský web o cyklistické kultuře
www.bicyclefixation.com/toc_streetriders.html O vášnivých cyklistech, co používají kola denně celý rok
www.bakfiets-en-meer.nl Odkazy na zahraniční fandovské cykloweby
Kola pro práci (s úložným prostorem)
www.thepracticalcyclist.org THE PRACTICAL CYCLIST provides accessible information to help people with little or no experience use bicycles for transportation.
blog.ihned.cz/...v-new-yorku-na-kole Stojí za přečtení
www.vtpi.org/tdm/tdm93.htm Kanada, Road Space Reallocation / Roadway Design and Management To Support Transportation Alternatives / TDM Encyclopedia Cycling Improvements Strategies to Make Cycling Convenient, Safe and Pleasant
www.vtpi.org/pucher_canbike.pdf TRENDY A POLITIKA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KANADSKÝCH MĚSTECH Jedná se o finální verzi práce Johna Puchera a Ralpha Buehlera, která popisuje cyklistické programy a trendy ve větších kanadských městech. Studie dokazuje, že města, která investovala do infrastruktury a programů pro cyklisty, zaznamenala nárůst cyklistické dopravy. Práce uvádí doporučení pro plánování cyklistických strategií, jejichž cílem je navýšit podíl cyklistiky především v městském prostředí.

Programy a instituce, zabývající se využitím opuštěných železnic na stezky pro bezmotorovou dopravu v zahraničí

Odkaz Popis
www.ffe.es/viasverdes Oficiální internetové stránky programu Vias Verdes (Španělsko)
www.greenways.it Oficiální internetové stránky společnosti Associazione Italiana Greenways (Itálie)
www.railtrails.org Oficiální internetové stránky společnosti Rais-to-Trails Conservancy (USA)

Neumíte se domluvit na cestách po Evropě?

Chybí Vám slovní zásoba při defektu kola či shánění náhradních dílů? Pomůže Evropský cyklolexikon

Cyklodata: Zahraniční literatura: Evropský cyklolexikonEvropská cyklistická federace ECF pro Vás nabízí řešení ve formě Evropského cyklolexikonu  [ 2,15 MB] .

 

Aktualizace stránky: 11.9.2017  ▫  Publikováno: 14.9.2010

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook