Cyklistická doprava
Finance Bezpečnost Legislativa Infrastruktura Marketing
Logo rozcestník: Ceskojede.cz Logo rozcestník: Cyklokonference.cz
Logo rozcestník: Asociace Cyklomest Logo rozcestník: BESIP

Cyklostrategie 2013

Schválenou Cyklostrategii 2013 najdete zde  [ 3,24 MB] .

Zklidňování komunikací formou cyklistických pruhů - výhody a nevýhody

Autor:

Jednou z možných forem zklidňování komunikací je využití předimenzovaného prostoru vozovky místní komunikace na zřízení cyklistických pruhů. Toto zdánlivě jednoduché řešení má však svá úskalí – zejména se jedná o konkrétní detaily průchodu cyklistických pruhů místy autobusových zastávek, křižovatek vč. okružních, přes přechody (zde jsou v protikladu zájmy ochrany chodců a cyklistů). Dalším problémem v případě použití červeně probarvené živice je její skutečné provedení či detaily navázání v místech zbytkových ploch. Pro ilustraci jsou uvedeny případy vzniklé při realizaci staveb v minulých letech včetně reakcí správců komunikací či investorů doplněné fotodokumentací.

Článek Martina Krejčího Zklidňování komunikací formou cyklistických pruhů - výhody a nevýhody  [ 458,09 KB] byl publikován v časopise Silniční obzor.

 

 

« seznam všech článků

Aktualizace stránky: 12.1.2011  ▫  Publikováno: 12.1.2011

Cyklodoprava.cz vznikla jako společný projekt Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu, v. v. i. Její realizace je součástí projektu Central MeetBike (3CE343P2) prostřednictvím programu CentralEurope, který je spolufinancován ERDF.

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Logo Ministerstvo dopravy Logo: CentralEurope Logo: ERDF
frantisek.vomacka@cdv.cz
Logo Cyklostrategie pro Facebook